Ochrona danych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu (53-025) siedzibą przy ul. Skarbowców 8a, tel.: 508-691-150, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji i organizacji szkoleń w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(tj.: Prezesa UODO).

5. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. W celu dostosowania oferty DODN do potrzeb nauczycieli i dyrektorów woj. dolnośląskiego, administrator zastrzega sobie możliwość profilowania szkoleń i wydarzeń adekwatnie do danych przekazanych DODN przez osoby rejestrujące się elektronicznie i osobiście.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane do ustania przez okres wykonywania zadań wskazanych w pkt. 3 oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów oraz upływu terminu dochodzenia roszczeń.