Warsztaty i Kursy Doskonalące 2018/2019

Wszystkie formy doskonalenia realizowane są w każdej placówce DODN. W celu zapisania się na kurs lub warsztat w jednej z naszych filii, należy wybrać ikonkę (z prawej strony) oznaczającą miejscowość:

 

wr Wrocław jg Jelenia Góra lg Legnica wb

Wałbrzych

 Prosimy o rejestrowanie się na szkolenie
za pomocą Karty Zgłoszenia do pobrania tutaj [pobierz]
lub poprzez rejestrację w panelu "Logowanie" 
znajdującym się po lewej stronie


Wybierz interesujący Cię obszar:

 

W celu zapisania się
na wybrany kurs
kliknij ikonę miejscowości:

Kompetencje społeczne,
rozwój zawodowy nauczyciela-awans zawodowy nauczycieli

sort0

Asertywność na co dzień
wb
Budowanie wizerunku i autorytetu nauczyciela
jg
Diagnozowanie procesów grupowych. Praca w grupie i z grupą
wr
Gra dydaktyczna - aktywna praca na lekcji
lg wb
Jak inspirować uczniów do myślenia?
jg
Jak przyspieszyć proces uczenia się?
wr
Jak uczyć uczniów uczenia się?
wr lg
Jak zwiększyć skuteczność procesu nauczania i uczenia się w szkole?
wr wb
Kompetencje społeczne jako podstawowe narzędzia współczesnego nauczyciela
jg
Komunikacja  interpersonalna nastawiona na budowanie współpracy
jg
Komunikacja interpersonalna: skuteczne przekazywanie i odbiór informacji w codziennej praktyce szkolnej
jg
Motywowanie ucznia do nauki i rozwoju indywidualnego
wr
Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela
wb
Nauczyciel twórca i badacz
wb
Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania?
wr lg
Organizacja pracy grupowej na lekcji

wb
Program nauczania wyznacznikiem odpowiedniej realizacji nowej podstawy programowej. Zasady tworzenia programów własnych
wr
Projekt edukacyjny formą realizacji nowej podstawy programowej
wr
Rozwijamy kreatywność uczniów
wr lg
Samorządność uczniowska w szkolnej praktyce
wr wb
Stres w zawodzie nauczyciela. Jak być nauczycielem, któremu nie grozi wypalenie zawodowe?
wb
Syndrom wypalenia zawodowego i stres w pracy nauczyciela
jg
Sztuka autoprezentacji, mowa ciała i techniki komunikacyjne  w pracy nauczyciela
jg
Techniki coachingowe w pracy nauczyciela
jg
Tutoring w szkole ponadpodstawowej
wr
Gamifikacja – kreatywna edukacja.Edukacja przez frajdę  - lekcja jakiej jeszcze nie było – warsztaty kreatywności.
wr lg
Gamifikacja czytelnictwa
wr lg
Mózg w obliczu zagadki.  Gra miejska od pomysłu do realizacji. Escape room.
lg
AWANS ZAWODOWY
Konstruowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z nowymi zasadami awansu nauczyciela stażysty
lg
Konstruowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z nowymi zasadami awansu nauczyciela kontraktowego
lg
Konstruowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z nowymi zasadami awansu nauczyciela mianowanego
lg
Kończę staż na stopień nauczyciela mianowanego - repetytorium
wr jg lg wb
Kończę staż na stopień nauczyciela dyplomowanego - repetytorium
wr jg lg wb
Nowe zasady awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
wr jg lg wb
Nowe zasady awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
wr jg lg wb
Nowe zasady awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
wr jg lg wb
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty zgodnie z nowymi zasadami awansu zawodowego
wr lg wb
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego zgodnie z nowymi zasadami awansu zawodowego
wr jg lg wb
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z nowymi zasadami awansu zawodowego
wr jg lg wb
Planowanie i realizacja awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego przez nauczyciela kształcenia zawodowego
wr
Planowanie i realizacja awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kształcenia zawodowego
wr

Edukacja matematyczno-przyrodnicza

sort0
Projekt badawczy jako międzyprzedmiotowa metoda rozwiązywania problemów
lg jg
Konstruowanie modeli obiektów, zjawisk i procesów przyrodniczych w praktycznym nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

jg
Doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze
lg jg

Edukacja humanistyczna

sort0
Alternatywne  formy pracy z tekstem literackim
wr
Analiza i interpretacja tekstów kultury na lekcjach języka polskiego. Teksty kultury w nowej podstawie programowej. Szkoła Podstawowa
wr
Ciekawe lekcje języka polskiego
jg
Jak kreować humanistyczne sukcesy dziecka?
wr
Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów na przedmiotach humanistycznych.

jg
Lektura szkolna inspiracją do nauczania metodą projektu
jg
Metody aktywizujące  wspierające realizację podstawy programowej  wiedzy o społeczeństwie

wb
Myślę, więc jestem … -  o sposobach pracy na zajęciach z przedmiotów humanistycznych
wr wb
Narzędzia krytycznego myślenia w pracy humanisty
wr
Polonista w dialogu z uczniem z pokolenia Z
wr
Projekt na lekcjach wiedzy o społeczeństwie

wb
Retoryka w ujęciu szkolnym – użyteczność  zastosowania na języku polskim i przedmiotach humanistycznych
jg
Świat w słowach i obrazach - lektury szkolne w klasach VII- VIII
wr

Edukacja zawodowa, przedsiębiorczość

sort0
Doradztwo zawodowe w szkole branżowej w świetle nowych uwarunkowań prawnych
wr wb
Doradztwo zawodowe w zreformowanej szkole podstawowej w świetle nowych uwarunkowań

wr wb
Formalno-prawne aspekty praktycznej nauki zawodu.

wr

Jak zorganizować wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego?


wb
Komunikacja interpersonalna w szkole
wr
Podstawa programowa a część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje BD.04 - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych, zawód monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
wb
Podstawa programowa a część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje BD.21 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych wykończeniowych w budownictwie.
wb
Podstawa programowa kształcenia zawodowego a egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
wr
Realizacja doradztwa zawodowego w szkole 

wb
Technik logistyk – nowa podstawa programowa a część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację AU.22. Obsługa magazynów.
wr
Technik spedytor – nowa podstawa programowa a część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.
wr
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole/placówce oświatowej
wr
Zadania doradztwa zawodowego w szkołach.

wr
Zasoby wspomagające realizację doradztwa zawodowego w szkole
wb
Zintegrowany System Kwalifikacji a realizacja podstawy programowej kształcenia w zawodzie
wr
Dobrze postrzegana szkoła - promocja szkoły z pomysłem.
wr lg
Grywalizacja w procesie rozwoju kompetencji  i umiejętności  pomysłem dla szkół zawodowych.
wr lg
Zgrywalizowana lekcja w szkole zawodowej
wr lg

Diagnoza, ocenianie, ewaluacja

sort0
Ewaluacja
Ewaluacja wewnętrzna uwzględniająca nowe wymagania stawiane nauczycielom,  szkołom i placówkom oświatowym
wr wb
Ewaluacja w pracy każdego nauczyciela
lg wb
Jak przygotować się do ewaluacji zewnętrznej?
lg
Ewaluacja – zaproszenie do rozwoju
jg lg
Proste, praktyczne i przydatne techniki badawcze w pracy nauczyciela
jg lg
Ewaluacja wewnętrzna w oparciu o nowe wymagania stawiane szkołom i placówkom oświatowym 

lg

Ocenianie
Strategie oceniania kształtującego w praktyce szkolnej
wr lg
Ocenianie w procesie nauczania i uczenia się
lg wb
Ocenianie jako istotny element pracy nauczyciela
lg wb
Różne strategie oceniania uczniów
jg lg
Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej
jg lg

Diagnoza
Diagnoza jako podstawa procesu indywidualizacji nauczania
wr lg wb

Języki obce

sort0
CLIL: Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe na I etapie edukacyjnym.
wr
Elementy oceniania kształtującego w nauczaniu języka obcego nowożytnego w ośmioletniej szkole podstawowej.
wr
Ice breakers and other short activities to spice up your lessons (warsztaty w języku angielskim).
wr
Kurs języka angielskiego dla nauczycieli.
wr
Nauczanie języka obcego nowożytnego w ośmioletniej szkole podstawowej: realizacja wymagań szczegółowych.
wr
Neurodydaktyka: uczenie się i nauczanie języków obcych w świetle badań nad mózgiem.
wr lg
Praca metodą stacji zadaniowych na lekcji języka niemieckiego lg
Rozwijanie kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka angielskiego w ośmioletniej szkole podstawowej.
wr
Rozwijanie kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka niemieckiego w ośmioletniej szkole podstawowej.
wr
Rozwijanie sprawności językowych na etapie wczesnoszkolnym.
wr lg
Narrativer Ansatz (storytelling) im frühen Deutschunterricht (warsztaty w języku niemieckim)
wr
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego
wr

Zarządzanie oświatą - prawo oświatowe

sort0
Dyrektor szkoły/placówki jako coach
wb
Formalno-prawne aspekty wycieczki szkolnej w oparciu o nowe regulacje prawne
wr lg
Jak skutecznie organizować wspomaganie szkoły/placówki  i nauczycieli?
jg
Kierowanie zmianą
wb
Nadzór dyrektora nad awansem zawodowym nauczyciela
wr lg wb
Nowe uwarunkowania formalno-prawne oceny pracy dyrektora szkoły w oparciu o zmienione przepisy prawne
lg
Nowe uwarunkowania oceny pracy nauczyciela w świetle ostatnich zmian prawnych
wr lg wb
Ocena pracy nauczyciela: wyzwanie rozwojowe dla szkoły
jg
Ocenianie wewnątrzszkolne po zmianach przepisów prawnych
lg
Odpowiedzialność prawna nauczyciela i dyrektora szkoły/placówki oświatowej po zmianie przepisów prawnych
wr lg wb
Podstawa programowa kształcenia ogólnego  - monitorowanie i dokumentowanie realizacji z wykorzystaniem programu Excel
jg
Przywództwo edukacyjne w szkole
wb
Rola dyrektora szkoły/placówki we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań
jg
Techniki coachingowe w pracy dyrektora
jg
Uczeń zdolny w świetle przepisów prawa oświatowego. Zadania dyrektora względem ucznia zdolnego
wb
Wymagania państwa wobec szkół i placówek -  znaczenie dla planowania rozwoju
jg
Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2018 r.
wr lg wb

Specjalne potrzeby edukacyjne

sort0
Coaching w pracy nauczyciela z uczniem uzdolnionym.
wb
Diagnoza zainteresowań i uzdolnień uczniów jako podstawa wspierania ich w indywidualnym  rozwoju
wr wb
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia
lg wb
Elementy Ruchu Rozwijającego  Weroniki Sherborne 
wr
Formalno-prawne zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
lg wb
Indywidualny program nauki i indywidualny tok nauki jako formy wsparcia ucznia zdolnego
wr wb
Jak skonstruować szkolny program rozwijania zainteresowań i wspierania uzdolnień?
wr wb
Lider szkolnego zespołu wspierania uzdolnień
wr
Metoda heksów edukacyjnych i story cubes w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
wb
Model pracy z uczniem zdolnym w praktyce szkolnej
wr wb
Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej
wb
Opracowanie IPET i ocena jego efektywności.
wb

Praca  z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych


jg lg
Praca z dzieckiem z ADHD
wb
Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu
jg wb
Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie
jg
Socjoterapia jako metoda i forma pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży
lg
Specyficzne trudności w nauce - charakterystyka i sposoby pomocy dziecku
lg wb
Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi - autyzm i Zespół Aspergera
lg
Wykorzystanie założeń diagnozy funkcjonalnej w szkole
lg wb

Technologie informacyjno-komunikacyjne

sort0
Blogodydaktyka w dobie cyfryzacji
lg
Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona
lg
Kodowanie na dywanie
jg
Podstawy programowania w szkole, etap I - CODE
jg
Praca w "chmurze edukacyjnej" - uczeń twórcą własnych zasobów wiedzy
lg
Programowanie w języku Scratch Junior w klasach I-III szkoły podstawowej
lg
Programowanie wizualne w klasach IV-VI szkoły podstawowej
lg
Szkoła ćwiczeń w systemie edukacji perspektywą przygotowania do zawodu nauczycielskiego oraz elementem systemu doskonalenia nauczycieli
lg
Wykorzystanie TIK na lekcjach przedmiotów humanistycznych
jg
Zastosowanie infografiki w praktyce szkolnej
lg

Wychowanie - bezpieczeństwo w szkole -
profilaktyka - edukacja zdrowotna
sort0
Agresywne i prowokacyjne zachowania uczniów
wr
Asertywność i poczucie własnej wartości
jg
Asertywność na co dzień
wb
Atrakcyjna świetlica szkolna - budowanie wizerunku w środowisku zewnętrznym
jg
Atrakcyjna świetlica szkolna - organizacja pracy
jg
Atrakcyjna świetlica szkolna - planowanie pracy wychowawczej
jg
Atrakcyjna świetlica szkolna – współpraca z rodzicami
jg
Atrakcyjna świetlica szkolna –piosenki i pląsy w działalności świetlicy
jg
Bezpieczeństwo w szkole i placówce
wr wb
Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania w szkole i przedszkolu
lg wb
Budowanie relacji w grupie nastawionej na współpracę
wr lg
Elementy kinezjologii edukacyjnej (metoda Dennisona) jako skuteczny sposób wspierania sześciolatka w procesie uczenia się
wb
Jak przystąpić do Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie?
wr wb
Jak rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci i młodzieży?
wr
Kara a konsekwencja
wr
Kreatywny i innowacyjny nauczyciel i uczeń
jg
Kurs kierowników wycieczek szkolnych
jg
Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka
wb
Mniej nie można, więcej warto: Bezpieczeństwo szkolnych wycieczek - od wymagań formalnych do faktycznych potrzeb
jg
Nauczyciel coachem-umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela
lg
Organizacja wycieczki szkolnej
wr
Planowanie i organizacja procesu dydaktycznego w sposób sprzyjający realizacji celów wychowawczych
wb
Pozalekcyjna aktywność społeczna uczniów – istotny czynnik rozwoju kompetencji społecznych
jg
Pozwólmy uczniom odkrywać świat wartości
jg
Praca zespołowa jako podstawa kształtowania kompetencji społecznych rady pedagogicznej/zespołu klasowego
jg
Proces grupowy i konflikt w grupie - strategie i metody rozwiązywania
jg
Program wychowawczo-profilaktyczny. Od diagnozy do ewaluacji
jg wb
Rola wychowawcy w procesie dydaktycznym
wr
Rozwiązywanie konfliktów w szkole
jg
Samorząd Uczniowski jako metoda wychowawcza – początek długiej drogi
jg
Stres w zawodzie nauczyciela Jak być nauczycielem, któremu nie grozi wypalenie zawodowe?
wb
Sukcesy i trudności wychowawcze, ich przyczyny i następstwa
wr
Świat wartości jako podstawa wychowania
jg
Teoria w praktyce, czyli ABC młodego nauczyciela
wb
Utrzymanie ładu i dyscypliny w klasie
wb
Wolontariat w bibliotece szkolnej
wr
Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy nauczyciela
wr
Wykorzystanie metod coachingowych w motywowaniu uczniów do nauki i rozwoju
lg


Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

sort0
Czytanie wrażeniowe jako innowacyjna metoda wspomagania nauki czytania
wb
Jak oceniać, aby uczyć? Ocenianie wspierające w edukacji wczesnoszkolnej
lg wb
Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej
wr wb
Mali badacze, czyli co zainteresuje przedszkolaka?
lg wb
Matematyka na podwórku czyli jak uczyć matematyki  poza szkołą
wb
Matematyka na wesoło w klasach I-III
wr
Mnemotechniki w edukacji wczesnoszkolnej
wr
Przedszkolak w świecie matematyki
wr lg
Rozwijanie kreatywności w przedszkolu i klasach I-III poprzez doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze
jg
Rozwijanie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem gier i zabaw matematycznych
jg
Sytuacje trudne w przedszkolu
wb
Trudne zachowania dzieci - jak sobie z nimi radzić?
wr
Uczeń zdolny w edukacji wczesnoszkolnej
wb
Wystrzałowa lekcja" - wykorzystanie eksperymentów i metod aktywizujących w edukacji wczesnoszkolnej
wb


index.php?option=com_seminar&task=3&cid=1481

index.php?option=com_seminar&task=3&cid=ID_formy