Logowanie

Rezerwacja miejsc na każdej z form doskonalenia możliwa jest po zalogowaniu/ zarejestrowaniu się w naszym serwisie.(Po rejestracji potwierdź link aktywacyjny który przyjdzie na podany E-mail!)

Rady Pedagogiczne 2017/2018

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową Rad Pedagogicznych na rok 2017-2018

Wszystkie formy doskonalenia realizowane są w każdej placówce DODN. W celu zapisania się na kurs lub warsztat w jednej z naszych filii, należy wybrać ikonkę
(z prawej strony) oznaczającą miejscowość:

 

wr Wrocław jg Jelenia Góra lg Legnica wb

Wałbrzych

 

 

 

 

 

 


 

W celu zerezerwowania
Rady Ped.
kliknij ikonę miejscowości
(siedziby ośrodka):

1374597933 4


Rozwój kariery i awans zawodowy nauczycieli
Syndrom wypalenia zawodowego i stres w pracy nauczyciela.
wr jg lg wb
Stres – wróg czy przyjaciel?
wb
Wypalenie zawodowe
wb
Kształtowanie autorytetu i wizerunku nauczyciela.
wb
Kształcenie ogólne
Atrakcje Dolnego Śląska - pomysł na edukację regionalną w szkole.
wr jg lg wb
Co zrobić, aby uczeń polubił ocenianie i sprawdzanie?
wr jg lg wb
Działania nauczyciela podnoszące efektywność lekcji
wr jg lg wb
Dzieci uchodźcze, cudzoziemskie i reemigrujące w szkole czyli jak przygotować się do pracy z dzieckiem niemówiącym po polsku
wr jg lg wb
Jak rozwijać myślenie naukowe ucznia?
wr jg lg wb
Jak rozwijać umiejętność logicznego myślenia
wr jg lg wb
Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania?
wr jg lg wb
Najskuteczniejsze strategie uczenia się i nauczania – wnioski z badań pedagogicznych
wr jg lg wb
Podstawy oceniania kształtującego - wprowadzenie
wr jg lg wb
Pokolenia X, Y, Z.
wr jg lg wb
Różne strategie oceniania uczniów
wr jg lg wb
Strategie nauczania i uczenia się w szkole
wr jg lg wb
Wykorzystanie informacji zwrotnej w efektywnym ocenianiu
wr jg lg wb
Nauczyciel coachem-umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela
wr jg lg wb
Zrozumieć edukację domową: uczniowie edukacji domowej wśród uczniów szkoły
jg
Nauczyciel i rodzic- wzajemne partnerstwo. Budowanie koalicji na rzecz rozwoju dziecka.
wb
Kształcenie zawodowe
Aktualna sytuacja na rynku pracy.
wr jg lg wb
Gra uliczna i quest jako metody rozwijające kompetencje kluczowe.
wr jg lg wb
Korelacja międzyprzedmiotowa dla zawodów branży logistyczno -spedycyjno - transportowej.
wr jg lg wb
Nowa podstawa programowa. Obszar budowlany (BD).
wr jg lg wb
Program nauczania kształcenia zawodowego kluczowym narzędziem realizacji podstawy programowej.
wr jg lg wb
Uczniowie z pokolenia internetowego na rynku pracy.
wr jg lg wb
Zadania szkoły  w zakresie  realizacji doradztwa zawodowego.
wr jg lg wb
Zarządzanie oświatą, prawo oświatowe
Aktualne regulacje prawne w oświacie oraz ich konsekwencje.
wr jg lg wb
Ewaluacja wewnętrzna w szkole.
wr jg lg wb
Formalno-prawne zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
wr jg lg wb
Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu.
wr jg lg wb
Marketingowa skuteczność szkoły na konkurencyjnym rynku edukacyjnym.
wr jg lg wb
Metody i formy promocji szkoły w środowisku lokalnym.
wr jg lg wb
Monitorowanie realizacji podstawy programowej w kontekście osiągnięć uczniów
wr jg lg wb
Nowa podstawa programowa w kontekście pracy zespołów przedmiotowych i ponadprzedmiotowych.
wr jg lg wb
Ocenianie szkolne według nowych zasad i jego konsekwencje.
wr jg lg wb
Odpowiedzialność nauczycieli w świetle regulacji prawnych.
wr jg lg wb
Organizowanie pracy zespołowej w szkole/placówce.
wr jg lg wb
Promocja zdrowia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, jako ważny komponent szkoły promującej zdrowie.
wr jg lg wb
Uczeń pełnoletni w szkole dla młodzieży.
wr jg lg wb
Zmiany w prawie oświatowym i ich wpływ na funkcjonowanie placówek oświatowych.
wr jg lg wb
Razem możemy więcej - praca zespołowa nauczycieli.
wb
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Diagnoza wstępna i bieżąca jako podstawa do wspierania zainteresowań i uzdolnień uczniów.
wr jg lg wb
Droga do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.
wr jg lg wb
Dziecko z autystycznym spektrum zaburzeń w klasie szkolnej
wr jg lg wb
IPET - pomocny dokument do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
wr jg lg wb
Praca z małym dzieckiem z autyzmem
wr jg lg wb
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
wb
Dziecko z autystycznym spektrum zaburzeń w klasie szkolnej
wb
Technologie informacyjno-komunikacyjne
Atrakcyjna lekcja z tablicą interaktywną.
wr jg lg wb
Portal Learning Apps w pracy nauczyciela i wychowawcy.
wr jg lg wb
TIK w pracy nauczyciela.
wr jg lg wb
Wychowanie, profilaktyka, bezpieczeństwo w szkole
Budowanie świata wartości ucznia.
wr jg lg wb
Doskonalenie umiejętności słuchania i rozmawiania.
wr jg lg wb
Droga do edukacyjnego sukcesu ucznia w szkole.
wr jg lg wb
Elementy socjoterapii w pracy świetlicy szkolnej.
wr jg lg wb
Jak osiągnąć cel i nie dać się zmanipulować?
wr jg lg wb
Jak skutecznie współpracować z rodzicami, aby obie strony były usatysfakcjonowane?
wr jg lg wb
Komunikacja niewerbalna w szkole. Wpływ przestrzeni i aranżacji pomieszczeń na relacje w szkole.
wr jg lg wb
Mediacje rówieśnicze
wr jg lg wb
Mediacje, negocjacje, arbitraż - sposoby rozwiązywania konfliktów w pracy nauczyciela
wr jg lg wb
Metody pracy z uczniem prezentującym zachowania "niewłaściwe"
wr jg lg wb
Porozumienie bez przemocy w szkole wg Marshalla B. Rosenberga
wr jg lg wb
Pozwólmy uczniom odkrywać świat wartości
wr jg lg wb
Program wychowawczo – profilaktyczny. Od diagnozy do ewaluacji
wr jg lg wb
Współczesna szkoła a rozwój samorządności uczniów, nauczycieli i rodziców
wr jg lg wb
Współpraca z rodzicami - jak rozmawiać, aby motywowali uczniów do nauki.
wr jg lg wb
Pierwsza pomoc w nagłych urazach
wr jg lg wb
Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania - BHP w szkole i innych placówkach oświatowych
wr jg lg wb
Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinny
wb
Jak skutecznie współpracować z rodzicami, aby obie strony były usatysfakcjonowane?
wb
Konflikt - metody, techniki, strategie rozwiązywania konfliktów.
wb
Metody pracy z uczniem prezentującym zachowania niewłaściwe.
wb
Bezpieczeństwo w szkole, placówce - współczesne zagrożenia (mobbing, bullying, stalking, grooming).
wb
Program wychowawczo-profilaktyczny. Od diagnozy do ewaluacji.
wb
„Budowanie strategii pracy z młodzieżą przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym” cz.I
wb
Co to znaczy "zgrana klasa" ?
wb
Wychowywać ucząc - jak radzić sobie podczas lekcji z trudnościami wynikającymi z procesu grupowego?
wb
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole - pedagogiczna diagnoza przedszkolna
wr jg lg wb
Analiza pedagogiczna i psychologiczna rysunków dziecięcych.
wr jg lg wb
Jak wspierać dzieci "nietypowe"?
wr jg lg wb
Jak wychować dziecko, by sięgało po książkę?
wr jg lg wb
Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym - fakty i mity.
wr jg lg wb

index.php?option=com_seminar&task=3&cid=1688

TytułNrKategoriaPoczątekKoniecOpublikowaneAnulowaneRezerwacjeOcenaTrafieniaStanDostępnośćRezerw.ID
Analiza wyników egzaminów... RP01/JG Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 42 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1360
Analiza wyników egzaminów... RP01/L Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 41 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1359
Analiza wyników egzaminów... RP01/W Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 46 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1400
Analiza wyników egzaminów... RP01/Wb Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 35 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1361
Analiza wyników sprawdzian... RP02/JG Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1364
Analiza wyników sprawdzian... RP02/L Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1363
Analiza wyników sprawdzian... RP02/W Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1401
Analiza wyników sprawdzian... RP02/Wb Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1365
Atrakcyjna lekcja z tablic�... RP03/JG Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 3 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1366
Atrakcyjna lekcja z tablic�... RP03/L Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 31 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1152
Atrakcyjna lekcja z tablic�... RP03/W Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 33 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1357
Atrakcyjna lekcja z tablic�... RP03/Wb Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1367
Cyberprzemoc -  wirtualna�... RP04/JG Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 3 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1370
Cyberprzemoc -  wirtualna�... RP04/L Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 3 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1369
Cyberprzemoc -  wirtualna�... RP04/W Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 3 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1368
Cyberprzemoc -  wirtualna�... RP04/Wb Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1371
Droga do Dolnośląskiej Si... RP05/JG Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 0 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1374
Droga do Dolnośląskiej Si... RP05/L Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1373
Droga do Dolnośląskiej Si... RP05/W Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 3 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1372
Droga do Dolnośląskiej Si... RP05/Wb Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 3 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1375
Metoda odwróconej klasy z ... RP06/JG Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1378
Metoda odwróconej klasy z ... RP06/L Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 4 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1377
Metoda odwróconej klasy z ... RP06/W Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 1 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1376
Metoda odwróconej klasy z ... RP06/Wb Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 3 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1379
Motywowanie uczniów do pracy RP07/JG Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1382
Motywowanie uczniów do pracy RP07/L Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1381
Motywowanie uczniów do pracy RP07/W Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1380
Motywowanie uczniów do pracy RP07/Wb Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1383
Ocenianie zgodne z podstaw�... RP08/JG Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1386
Ocenianie zgodne z podstaw�... RP08/L Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1385
Ocenianie zgodne z podstaw�... RP08/W Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 3 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1384
Ocenianie zgodne z podstaw�... RP08/Wb Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1387
Sposoby wspierania zaintere... RP09/JG Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1390
Sposoby wspierania zaintere... RP09/L Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 3 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1389
Sposoby wspierania zaintere... RP09/W Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 3 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1388
Sposoby wspierania zaintere... RP09/Wb Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1391
Wybrane metody aktywizując... RP10/JG Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1394
Wybrane metody aktywizując... RP10/L Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 3 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1393
Wybrane metody aktywizując... RP10/W Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1392
Wybrane metody aktywizując... RP10/Wb Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 3 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1395
Wykorzystanie gry dydaktycz... RP11/JG Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 5 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1398
Wykorzystanie gry dydaktycz... RP11/L Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1397
Wykorzystanie gry dydaktycz... RP11/W Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 3 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1396
Wykorzystanie gry dydaktycz... RP11/Wb Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1399