Logowanie

Rezerwacja miejsc na każdej z form doskonalenia możliwa jest po zalogowaniu/ zarejestrowaniu się w naszym serwisie.(Po rejestracji potwierdź link aktywacyjny który przyjdzie na podany E-mail!)

Warsztaty i Kursy Doskonalące 2017/2018

Wszystkie formy doskonalenia realizowane są w każdej placówce DODN. W celu zapisania się na kurs lub warsztat w jednej z naszych filii, należy wybrać ikonkę (z prawej strony) oznaczającą miejscowość:

 

wr Wrocław jg Jelenia Góra lg Legnica wb

Wałbrzych

 UWAGA:

Prosimy o rejestrowanie się na szkolenie
za pomocą Karty Zgłoszenia do pobrania tutaj [pobierz]


Wybierz interesujący Cię obszar:

 

W celu zapisania się
na wybrany kurs
kliknij ikonę miejscowości:

Rozwój kariery i awans zawodowy nauczycieli

sort0

Autoewaluacja w pracy nauczyciela matematyki.
jg
Budowanie zaangażowania uczniów podczas lekcji.
wr jg
Chcę zostać dyrektorem szkoły/placówki oświatowej.
wr lg wb
Innowacyjne rozwiązania w szkole: od inspiracji do realizacji.
jg
Kończę staż na stopień nauczyciela mianowanego - repetytorium.
wr jg lg wb
Kończę staż na stopień nauczyciela dyplomowanego - repetytorium.
wr jg lg wb
Mentoring i superwizja w pracy nauczyciela.
jg
Na ścieżce awansu – awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.
wr jg lg wb
Na ścieżce awansu – awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

wr jg lg wb
Na ścieżce awansu – awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.
wr jg lg wb
Narzędzia krytycznego myślenia w dydaktyce.
wr
Nauczyciel jako przywódca procesu edukacyjnego.
wr jg
Planowanie własnego rozwoju w procesie awansu zawodowego nauczyciela.
wr jg lg wb
Strategie nauczania i uczenia się w szkole.
jg
Syndrom wypalenia zawodowego i stres w pracy nauczyciela.
jg
Sztuka autoprezentacji w nauczaniu.
wr
Użyteczna autoewaluacja w pracy nauczyciela.
jg lg wb
Rozwijanie ekspresji twórczej u dzieci i młodzieży
wb
Stres w zawodzie nauczyciela. Jak być nuczycielem, któremu nie grozi wypalenie zawodowe?
wb

Kształcenie ogólne

sort0
ABC ekonomii w szkole podstawowej.
wr
Aby gramatyka była jasna, przyjemna i zabawna
wr
Analiza i interpretacja tekstów kultury na lekcjach języka polskiego. Teksty kultury w nowej podstawie programów
wr
Eksperymenty na lekcjach przedmiotów przyrodniczych.
jg
Elementy kinezjologii edukacyjnej (metoda Dennisona) jako metody wspierającej proces uczenia się.
wr
Gospodarowanie energią.
wr
Gra miejska - od pomysłu do realizacji.
jg
Grywalizacja na lekcjach matematyki.
wb
Indywidualizacja procesu nauczania - jak skutecznie wdrażać jej założenia?
wr jg lg wb
Jak napisać program nauczania do matematyki?
jg wb
Jak rozwijać umiejętność logicznego myślenia?
wb
Jak uczyć uczniów uczenia się?
wr lg
Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?
wb
Jak zaplanować ciekawą lekcję z WOS-u?
jg
Jak zaplanować ciekawą lekcję z WOS-u? Wybrane metody nauczania i sposoby wykorzystania TIK na lekcjach.
jg
Karta pracy ucznia jako narzędzie jego samodzielnej pracy badawczej.
jg
Metody aktywizujące na lekcjach wiedzy o społeczeństwie.
wb
Metody aktywizujące na lekcji języka polskiego.
wr
Metody pracy na lekcjach fizyki w liceum i technikum.
wr
Metody pracy na lekcjach fizyki w szkole branżowej.
wr
Metody pracy na lekcjach fizyki w szkole podstawowej.
wr
Metody wspierające rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
jg
Myślenie naukowe jako kompetencja kluczowa na zajęciach przedmiotów przyrodniczych.
lg
Naucz czytać rozumnie.

wr
Nauczam w zgodzie z potrzebami mózgu ucznia.

wr
Nauczyciel coachem - umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela.
lg
Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania?

wr jg lg
Nowe sposoby omawiania lektur z kanonu literackiego.
jg
Oceniania szkolne z matematyki.
jg
Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej dla początkujących.
wr jg lg wb
Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej dla zaawansowanych.
wr jg lg wb
Organizacja pracy grupowej na lekcji.
wb
Polonista wobec współczesnych wyzwań.

wr
Polonista z uczniem w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (w bezpłatną sobotę) - liceum, technikum.
wr
Polonista z uczniem w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (w bezpłatną sobotę) - szkoła podstawowa, gimnazjum.
wr
Pomiar dydaktyczny w pracy nauczyciela

wb
Program nauczania wyznacznikiem odpowiedniej realizacji nowej podstawy programowej. Zasady tworzenia programów własnych
wr
Projekt badawczy jako międzyprzedmiotowa metoda rozwiązywania problemów.
jg
Projekt edukacyjny formą realizacji nowej podstawy programowej
wr
Projekt na lekcjach wiedzy o społeczeństwie - badania społeczne.

wb
Projekt uczniowski na lekcjach historii.
wr
Projekt edukacyjny/badawczy w kształceniu matematycznym.
jg
Praktyczna realizacja podstawy programowej w zakresie kształcenia matematycznego.
jg
Przygotowanie uczniów do współistnienia w społeczeństwie wielokulturowym (warsztaty w Muzeum Etnograficznym w bezpłatna sobotę).
wr
Retoryka w ujęciu szkolnym – użyteczność jej zastosowania na lekcjach języka polskiego.
jg
Rozwijamy kreatywność uczniów.
wr
Samorządność uczniowska w szkolnej praktyce.
wr jg wb
Skuteczne nauczanie matematyki: Gry i zabawy na lekcjach matematyki w klasach IV - VIII ?
jg
Skuteczne nauczanie matematyki: jak uczyć geometrii?
jg
Skuteczne nauczanie matematyki: jak uczyć rozwiązywania zadań tekstowych?
jg
Tworzenie sytuacji dydaktycznych, wspierających realizację podstawy programowej z etyki.
wb
Twórcze pisanie na lekcjach języka polskiego.
wr
Uczeń aktywnym twórcą w procesie edukacji matematycznej.
jg
Uczyć kreatywnie.
wr
Vademecum młodego polonisty.
wr
W jakim kapeluszu chodzisz, czyli jakich narzędzi myślowych używasz?
lg
Warsztat pracy nauczyciela fizyki.
wr
WOS - kształtowanie postaw obywatelskich i prowspólnotowych uczniów.
jg
Wykorzystanie wybranej literatury dla młodzieży w kształtowaniu hierarchii wartości ucznia.
wr
Zagra nauczyciel - wygra uczeń. Gra dydaktyczna.
wb
Zrozumieć edukację domową: uczniowie edukacji domowej wśród uczniów szkoły
jg
Elementy kinezjologii edukacyjnej ( metoda Dennisona) jako skuteczny sposób wspierający proces uczenia się i wspomagający sześciolatka w osiąganiu sukcesu.
wb
Utrzymanie ładu i dyscypliny w klasie
wb
Organizacja pracy zgodnie z nowa podstawą programową w edukacji wczesnoszkolnej.

Kształcenie zawodowe

sort0
Doradca zawodowy jako koordynator wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.
wb
E-portfolio w dydaktyce i praktyce.

wr
Formalno-prawne aspekty praktycznej nauki zawodu.
wr
Identyfikacja umiejętności i predyspozycji zawodowych uczniów.
wb
Kształcenie zawodowe w systemie oświaty.
wr
Monitorowanie przez nauczycieli realizacji podstawy programowej kształcenia zawodowego.
wr
Nowe wyzwania przed nauczycielami kształcenia zawodowego.

wr wb
PDG - projektujemy działalność gospodarczą.
wr
Podstawa programowa a część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje BD.04 - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych, zawód monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
wb
Podstawa programowa a część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje BD.14 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich, zawód murarz-tynkarz.
wb
Podstawa programowa a część praktyczna z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje z AU.22. Obsługa magazynów.
wr
Podstawa programowa a część praktyczna z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje z AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.
wr
Podstawa programowa a część praktyczna z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje z AU.32. Organizacja transportu.
wr
Podstawa programowa kształcenia zawodowego a egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych.
wr
Podstawa programowa kształcenia zawodowego a egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk.
wr
Podstawa programowa kształcenia zawodowego a egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik spedytor.
wr
Tutoring w doradztwie zawodowym.
wr
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
wb
Technik spedytor – nowa podstawa programowa a część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.
Technik logistyk – nowa podstawa programowa a część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację AU.22. Obsługa magazynów.
Zintegrowany System Kwalifikacji a kształcenie zawodowe.

Języki obce

sort0
CLIL: Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe na I etapie edukacyjnym.
wr
Elementy oceniania kształtującego w nauczaniu języka obcego nowożytnego w ośmioletniej szkole podstawowej.
wr lg
Ice breakers and other short activities to spice up your lessons (warsztaty w języku angielskim).
wr
Kurs języka angielskiego dla nauczycieli.
wr
Nauczanie języka obcego nowożytnego w ośmioletniej szkole podstawowej: realizacja wymagań szczegółowych.
wr
Neurodydaktyka: uczenie się i nauczanie języków obcych w świetle badań nad mózgiem.
wr lg
Rozwijanie kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka angielskiego w ośmioletniej szkole podstawowej.
wr
Rozwijanie kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka niemieckiego w ośmioletniej szkole podstawowej.
wr
Rozwijanie sprawności językowych na etapie wczesnoszkolnym.
wr lg

Zarządzanie oświatą, prawo oświatowe

sort0
Dyrektor szkoły jako sprawny manager w nowej rzeczywistości oświatowej.
wr
Ewaluacja wewnętrzna w szkole/placówce oświatowej.
wr lg
Formalno-prawne aspekty pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
wr lg
Formalno-prawne aspekty wycieczki szkolnej.
wr lg
Jak przygotować się do ewaluacji zewnętrznej?
jg lg
Kontrola zarządcza obowiązkiem dyrektora szkoły publicznej.
lg
Marketing edukacyjny i promocja a budowanie reputacji szkoły w środowisku lokalnym
jg
Mechanizmy współdziałania szkoły w środowisku społecznym i ich wpływ na realizację zadań szkoły.
jg
Metody i formy konstruowania celów rozwojowych dla szkoły.
wr
Metody i formy promocji szkoły w środowisku lokalnym.
wr
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
wr lg
Ocenianie wewnątrzszkolne - zadania dyrektora szkoły.
lg
Odpowiedzialność prawna nauczyciela i dyrektora szkoły/placówki oświatowej w dobie reformy edukacji.
wr
Pragniesz sukcesu - bądź skuteczny i efektywny w relacjach szkolnych.
jg
Prawa i obowiązki nauczycieli.
wr lg
Prawne aspekty bezpieczeństwa w szkole/placówce oświatowej.
wr lg
Rola i zadania wicedyrektora szkoły/placówki oświatowej.
wr
Rozwój szkoły drogą do sukcesu.
jg
Statut szkoły po zmianach.
wr lg
Techniki coachingowe w pracy dyrektora szkoły.
jg
Uwarunkowania formalno-prawne oceny pracy dyrektora szkoły.
lg
Wykorzystywanie konfliktu interpersonalnego dla integracji zespołu nauczycielskiego.
wr
Wymagania państwa wobec szkół: znaczenie dla planowania rozwoju.
lg
Zarządzanie projektami unijnymi.
wr
Zmiany w prawie oświatowym.
wr lg
Statut szkoły wyznacznikiem jej działania.
jg
Ewaluacja w szkole.
jg
Edukacja domowa - jak wydać decyzję. Obowiązki szkoły związane z ED
jg
Mniej nie można, więcej warto: Bezpieczeństwo szkolnych wycieczek - od wymagań formalnych do faktycznych potrzeb
jg
Przywództwo edukacyjne w szkole.
wb
Kierowanie zmianą.
Organizacja pracy zgodnie z nowa podstawą programową w edukacji przedszkolnej.
Organizacja pracy zgodnie z nowa podstawą programową w edukacji wczesnoszkolnej.

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

sort0
Coaching w pracy nauczyciela z uczniem uzdolnionym.
wr wb
Dziecko z FAS w domu i szkole.
jg
Dziecko z mutyzmem w rzeczywistości szkolnej.
jg
Dziecko z orzeczeniem o kształceniu specjalnym w szkole ogólnodostępnej.
jg
IPET - pomocny dokument do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
wb
Metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
wb
Nadpobudliwość psychoruchowa. Fakty i mity.
jg
Nie zgubić talentu - identyfikacja oraz diagnoza uczniowskich zainteresowań i uzdolnień.
wr wb
Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
jg
Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie.
jg
Socjoterapia jako metoda i forma pomocy pedagogiczno-psychologicznej dzieciom i młodzieży.
lg
Techniki coachingowe w pracy nauczyciela.
jg
Technologie informacyjno - komunikacyjne w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze SPE.
wb
Wspieranie ucznia zdolnego z przedmiotów humanistycznych.
wr
Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi - autyzm, Zespół Aspergera.
lg
Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Metody pracy z uczniem z dyskalkulią na różnych etapach edukacyjnych.
jg
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
wb
Technologie informacyjno-komunikacyjne sort0
Aplikacje edukacyjne na urządzenia mobilne.
wr wb
Atrakcyjna lekcja z tablicą interaktywną.
wr
Dla kogo jest dysk w chmurze?
jg
Dolnośląska platforma edukacyjna.
wr
Internet i multimedia w edukacji.
wr
Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?
wr
Jak wykorzystać smartfon na lekcji?
wr
Metoda WebQuest.
jg
Platforma edukacyjna jako narzędzie pracy.
wr
Podstawy programowania w szkole, etap I - CODE.
jg
Podstawy programowania w szkole - etap II - SCRATCH.
jg
Portal Learning Apps w pracy nauczyciela i wychowawcy.
wb
Praca uczniów z wykorzystaniem chmury.
wr
Prezentacja nie oparta na slajdach - PREZI.
jg
Programowanie na dywanie.
wr jg
Technologie informacyjno - komunikacyjne w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze SPE.
wb
TIK w pracy nauczyciela.
wb
Wykorzystanie tabletów na zajęciach dydaktycznych i wychowawczych.
wb
Wykorzystanie TIK na lekcjach matematyki.
jg
Wychowanie, profilaktyka, bezpieczeństwo w szkole
sort0
Budowanie pozytywnych relacji nauczyciel - uczeń.
wr
Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym cz. I.
jg
Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym cz. II.
jg
Czym jest cyberprzemoc, jakie są jej formy oraz jak się jej ustrzec?
jg
Diagnozowanie procesów grupowych. Praca w grupie i z grupą
wr
Dobra komunikacja, dobre relacje – drogą do porozumienia i sukcesu edukacyjnego.
jg
Dobrze nauczać i wychowywać.
wr
Jak rozmawiać z rodzicami dzieci trudnych? Wywiadówka inaczej.
wr jg
Jak rozmawiać z rodzicami, gdy uczniowie mają trudności w uczeniu się matematyki?
wb
Jak skutecznie współpracować z rodzicami?
jg
Jakie wartości i postawy rozwija edukacja matematyczna?
jg
Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie?
jg
Kłopotliwy rodzic w pracy nauczyciela.
wr jg
Kompetencje nauczyciela wychowawcy.
wr
Konflikt - metody, techniki, strategie rozwiązywania konfliktów.
jg
Kształtowanie u uczniów postaw kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej.
jg
Lider szkolnego zespołu wspierania uzdolnień
wr
Mediacje w szkole. Wsparcie nauczyciela w kształtowaniu umiejętności interpersonalnych.
wr
Mediacje, negocjacje, arbitraż - sposoby rozwiązywania konfliktów w pracy nauczyciela.
wb
Metody i techniki motywowania.
jg
Metody pracy z uczniem prezentującym zachowania "niewłaściwe".
wb
Motywowanie ucznia do nauki i rozwoju indywidualnego.
wr
Nauczyciel jako główny aktor w grach psychologicznych inicjowanych przez uczniów.
wr jg
Nauczyciele pracują zespołowo.
wr
Pierwsza pomoc w nagłych urazach.
lg
Porozumienie bez przemocy w szkole wg Marshalla B. Rosenberga.
wb
Pozwólmy uczniom odkrywać świat wartości.
jg
Program wychowawczo – profilaktyczny. Od diagnozy do ewaluacji.
jg
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły/ placówki.
wr jg
Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów
wr jg
Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury Niebieskiej Karty w oświacie.
jg
Psychologiczne i organizacyjne aspekty pracy zespołowej w szkole.
jg
Rola wychowawcy w procesie dydaktycznym.
wr
Samorząd Uczniowski jako forma wychowania.
jg
Szkolna interwencja profilaktyczna.
wr
Tutoring dla nauczycieli.
wr
Wartości jako podstawa budowania i realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego.
jg
Wolontariat w szkole - szansą dla ucznia.
wb
Wolontariat w szkole.
jg
Współpraca z rodzicami - jak rozmawiać, aby motywowali uczniów do nauki?
wb
Wychowawca klasy - jego role i zadania.
jg
Wykorzystanie psychoterapeutycznej koncepcji Miltona Ericksona w pracy wychowawczej z uczniem.
lg
Wykorzystanie metod coachingowych w motywowaniu uczniów do nauki i rozwoj.
lg
Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania - BHP w szkole i innych placówkach oświatowyc.
lg
Złożone relacje nauczyciel - rodzic, czyli jak czynić je prostszymi?
wr
Wolontariat szkolny.
wr
Rozmowa z „trudnym rodzicem” – trening umiejętności interpersonalnych.
wr
Biblioteka, jako miejsce pracy z postawą wobec niepełnosprawności.
wr
Biblioterapia w praktyce szkolnej.
wr
Elementy Ruchu Rozwijającego  Weroniki Sherborne .
wr
Zaburzenia lękowe u dzieci.
wr
Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń. Jak rozwijać twórcze myślenie dzieci?
wr
Jak rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci i młodzieży?
wr
Kurs kierowników wycieczek szkolnych
jg
Turystyka i krajoznawstwo jako narzędzia wychowawcze
jg
Atrakcyjne ferie i wakacje w szkole
jg
Atrakcyjna świetlica szkolna - wprowadzenie
jg
Atrakcyjna świetlica szkolna - organizacja pracy
jg
Atrakcyjna świetlica szkolna - planowanie pracy wychowawczej
jg
Atrakcyjna świetlica szkolna - budowanie wizerunku w środowisku zewnętrznym
jg
Konflikt - metody, techniki, strategie rozwiązywania konfliktów.
wb
Rozmowa z „trudnym rodzicem” – trening umiejętności interpersonalnych
wb
Metody pracy z uczniem prezentującym zachowania niewłaściwe.
wb
Bezpieczeństwo w szkole, placówce - współczesne zagrożenia (mobbing, bullying, stalking, grooming).
wb
Doskonalenie umiejętności słuchania i rozmawiania.
wb
Komunikacja niewerbalna w szkole. Wpływ przestrzeni i aranżacji pomieszczeń na relacje w szkole.
wb
Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu.
wb
Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka
wb
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
sort0
Analiza pedagogiczna i psychologiczna rysunków dziecięcych.
jg
Jak wspierać dzieci "nietypowe"?
lg
Kształtowanie u dzieci gotowości do nauki czytania i pisania.
lg
Kształtowanie u dzieci umiejętności matematycznych.
lg
Matematyka na wesoło w klasach I-III.
wr
Metoda Porannego Kręgu.
lg
Ocenianie opisowe - diagnoza i motywacja.
lg
Pedagogika zabawy w pracy opiekuńczo-wychowawczej.
wr
Przedszkolak w świecie matematyki.
wr
Przygotowanie do nauki czytania - zabawy rozwijające funkcje słuchowo - językowe.
wr
Rozwijanie kreatywności w przedszkolu i klasach I-III poprzez doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze.
jg
Rozwijanie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem gier i zabaw matematycznych.
jg
Sprawdzian rozwoju psychoruchowego. Norma a rozwój opóźniony.
jg
Trudne zachowania dzieci - jak sobie z nimi radzić.
wr
Trudny rodzic - prawidłowe budowanie relacji.
wr
Współpraca z rodzicami na początku edukacji dziecka.
lg
Asertywność na co dzień.
wb
Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci? Metoda Carole Sutton.
wb
Pedagogika zabawy w edukacji dzieci we wczesnym wieku rozwojowym.
wb
Jak Jak oceniać, aby uczyć? Ocenianie wspierające w edukacji wczesnoszkolnej.
wb
Kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.
wb
Aranżacja otoczenia dziecka. Wykorzystanie przestrzeni w  uczeniu się i wychowaniu najmłodszych.
Matematyka na podwórku czyli jak uczyć matematyki  poza szkołą.
Organizacja pracy zgodnie z nowa podstawą programową w edukacji przedszkolnej.
Szkoła w społeczności lokalnej- promocja szkoły.


index.php?option=com_seminar&task=3&cid=1481

index.php?option=com_seminar&task=3&cid=ID_formy